Általános szabályok

A MILOMEDIA OÜ semmilyen esetben sem vállal felelősséget a autoride.hu webhelyen található anyagok használatából vagy használatának képtelenségéből eredő károkért, még akkor sem, ha a meghatalmazott képviselőt szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről (beleértve korlátozás nélkül adat- vagy haszonkiesés, vagy üzletmenet megszakítása miatti kártérítés).

Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem érvényesek.

A felhasználók és látogatók által létrehozott megjegyzések és egyéb tartalmak

Megjegyzéseket, véleményeket és más típusú tartalmakat (együttesen "Megjegyzések") tehet közzé, amennyiben a megjegyzések nem illegálisak, nem sértik a szellemi tulajdonjogokat, nem sértik a magánéletet, vagy más módon nem károsak másokra.

Nem adhatja ki magát semmilyen személynek vagy entitásnak, vagy más módon nem vezetheti félre a Hozzászólások eredetét, akár hamis e-mail cím, név vagy bármely más olyan információ használatával, amely a személyt vagy entitást a hamis személyazonossághoz köti.

A MILOMEDIA OÜ fenntartja a jogot, hogy eltávolítson minden olyan megjegyzést, amely sérti ezeket a szabályokat.